Det sker

Skivholme Forsamlingshus

Foreløbig dagsorden

 

Ordinær Generalforsamling i

Skivholme Forsamlingshus

Torsdag d. 22. februar 2018

 

 

Kl. 18.00 Fællesspisning for medlemmer & familie.

Menu: Lasagne m. salat og flutes - Drikkevarer kan købes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kl. 19.00 Generalforsamling…………………………….………..(Der serveres kaffe / te)

 

Dagsorden for ordinær Generalforsamling

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Forslag fra bestyrelsen

- fastsættelse af kontingent

5. Forslag fra medlemmerne

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er:

Henning Nielsen (modtager genvalg)

Jesper Juul Eriksen (modtager genvalg)

Ole Knudsen (modtager genvalg)

7. Valg af suppleant.

På valg er:

Anette Albrektsen (modtager genvalg)

 

Valg af anden suppleant

8. Valg af revisor.

På valg er:

Asbjørn Winther (modtager genvalg)

Valg af revisorsuppleant

9. Info fra Landsbyrådet.

10. Eventuelt

 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

 

VigtigtVigtigtVigtigtVigtigtVigtigtVigtigtVigtigtVigtigtVigtigtVigtigtVigtigtVigtig

 

Tilmelding til fællesspisning - Senest den 19. februar - 2018

 

Henning – 23822501 / familienkrogh@gefiber.dk